Η Ελλάδα, ως προς την εμπειρία επίσκεψης, διατήρησε την ανταγωνιστικότητά της ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Η Γαστρονομία και το επίπεδο Φιλοξενίας αποτελούν ισχυρές θεματικές στη δημιουργία θετικής διαδικτυακής φήμης για την Ελλάδα.
H αρνητική επίπτωση στην φήμη της Ελλάδας από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών ήταν παροδική και επανήλθε στα προ δυστυχήματος επίπεδα μέχρι τις αρχές Απριλίου.

Το ΙΝΣΕΤΕ, στο πλαίσιο παρακολούθησης της τουριστικής δραστηριότητας μέσα από διαφοροποιημένες πηγές, συνεργάζεται με την εταιρεία TCI Research για τη συλλογή big data για την Ελλάδα, την Αθήνα και ανταγωνιστικούς προορισμούς (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), που αποτυπώνουν α) την εξέλιξη της εικόνας του κάθε προορισμού και β) την τουριστική εμπειρία ως προς τα διάφορα επιμέρους ‘συστατικά’ (πχ διαμονή, εστίαση, αξιοθέατα κλπ) της, επιτρέποντας συγκρίσεις μεταξύ αφενός της Αθήνας και της Ελλάδας και αφετέρου των ανταγωνιστικών χωρών.

Σύμφωνα με την ανάλυση για το 1o τρίμηνο του 2023 (Q1), τα κύρια σημεία έχουν ως εξής:

Το πρώτο τρίμηνο του 2023 η σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη επηρέασε αρνητικά το Net Sentiment Index (NSI) τόσο της Ελλάδας, όσο και της Αθήνας. Η συνολική φήμη της Αθήνας επηρεάστηκε επίσης, από τις απεργίες και τις διαμαρτυρίες που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Αξίζει να αναφερθεί ότι τις εβδομάδες μετά το δυστύχημα υπήρξε μια σταδιακή εξάλειψη της αρνητικής επίπτωσης. Καθώς όμως, η ασφάλεια αποτελεί μια σημαντική παράμετρο στις ταξιδιωτικές επιλογές, είναι σημαντικό να συνεχιστεί η παρακολούθηση της ανταγωνιστικότητας της διαδικτυακής φήμης της Ελλάδας και της Αθήνας κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους.

Παρά την προαναφερθείσα επίδραση, παράλληλα καταγράφηκε και ένας τεράστιος αριθμός θετικών αναφορών με θέμα την Ελλάδα. Πολλές από αυτές αντικατοπτρίζουν την υπέροχη γαστρονομική κουλτούρα της, αλλά και βήματα προς βιώσιμες δράσεις. Γενικά, οι θεματικές για τις οποίες παρατηρούνται ιδιαίτερα θετικές αναφορές είναι η Γαστρονομία και η Φιλοξενία.

Η αξιολόγηση της εμπειρίας με βάση την επίσκεψη καταδεικνύει την ικανότητα της Ελλάδας και της Αθήνας να προσφέρουν υψηλό επίπεδο ικανοποίησης στους επισκέπτες, καθώς οι συνολικές αξιολογήσεις για την Ελλάδα και τους επιμέρους τουριστικούς προορισμούς, παραμένουν πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες παρατηρούνται στους Sun & Beach προορισμούς. Επίσης, οι πολιτιστικές και οι παραθαλάσσιες δραστηριότητες παραμένουν ισχυροί μοχλοί μιας θετικής τουριστικής εμπειρίας.

Η αξιολόγηση ως προς την Υγειονομική Ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγεία έχει μειωθεί σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022, καθώς καταργήθηκαν και οι προφυλάξεις για την πανδημία.

Ωστόσο, οι αξιολογήσεις ως προς τις μεταβλητές Value for Money και Sustainable Travel είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο επιβεβαιώνοντας τις θετικές αναφορές στο διαδίκτυο.

Οι αξιολογήσεις με βάση την εμπειρία ανά αγορά παρουσιάζουν θετική τάση στην Ελλάδα από το 4ο τρίμηνο του 2022. Για την Αθήνα, οι αξιολογήσεις εμφανίζουν άνοδο σε όλες τις κύριες αγορές. Άνοδος παρατηρείται για τους «S&B προορισμούς» στην ολλανδική, γερμανική και ιταλική αγορά, καθώς και τους «άλλους προορισμούς» στην γερμανική και γαλλική αγορά.

Οι ταξιδιώτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τείνουν να αποδίδουν τις υψηλότερες βαθμολογίες στην εμπειρία επίσκεψης συνολικά. Ακολουθούν οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ελλάδα συνολικά και την Αθήνα.