Η Grecotel, η κορυφαία αλυσίδα ξενοδοχείων στην Ελλάδα, συμμετείχε στο «Third Sustainability Summit for South-East Europe and the Mediterranean».

Πρόκειται για το 3ο Συνέδριο Βιωσιμότητας για τη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο του Economist, σε συνεργασία με το UN SDCN, που έλαβε χώρα στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Π. Παυλόπουλου στις 16 και 17 Οκτωβρίου.

Oι προκλήσεις της εποχής που σχετίζονται με το μεταναστευτικό και την ασφάλεια, ο αντίκτυπος της γαλάζιας και κυκλικής οικονομίας στην ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, τον τουρισμό, τις νέες εταιρικές σχέσεις και τις τρέχουσες εξελίξεις της τεχνολογίας στο πλαίσιο των 17 στόχων που έχουν θέσει ο ΟΗΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου. Επίσης, συζητήθηκαν οι τρόποι επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων που έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030.

Ως πρωτοπόρος, η Grecotel ήταν η πρώτη ξενοδοχειακή εταιρεία στη Μεσόγειο που ίδρυσε τμήμα Περιβάλλοντος το 1992, ενώ εκτός από χορηγός της εκδήλωσης, συμμετείχε στο πάνελ που αφορούσε στη σχέση Βιώσιμου Τουρισμού, Πρωτογενή τομέα και Κλιματικής Αλλαγής.

Οι απόψεις που εκφράστηκαν από τους ομιλητές είχαν ως συνισταμένη τη μεγάλη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει η χώρα μας αν αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, αναδεικνύοντας την τοπικότητα σε σχέση με το παραγόμενο τουριστικό προϊόν, συμμορφούμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις και αναλαμβάνοντας τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος Ν.Δασκαλαντωνάκη-Grecotel διαχειρίζεται 32 ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την Ελλάδα στις οποίες πραγματοποιούνται πάνω από 2.000.000 διανυκτερεύσεις από 350.000 επισκέπτες κάθε χρόνο και απασχολεί 6.500 εργαζομένους. Εδώ και δεκαετίες έχει θέσει ως έναν από τους στρατηγικούς στόχους του την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στο ξενοδοχειακό προϊόν που προσφέρει.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια επένδυσε σημαντικά ποσά σε αυτή την προσπάθεια, μέσω των ανακαινίσεων και της αναβάθμισης των ξενοδοχειακών του μονάδων καθώς και των περιβαλλοντικών πολιτικών, ενώ ταυτόχρονα συνδέει το προϊόν του με τον πολιτισμό και την τοπική παραγωγή των περιοχών που δραστηριοποιείται συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

Επισημαίνεται ότι βασικό μέλημα της διοίκησης και των ανθρώπων της Grecotel, μέσω της επιχειρηματικής πρακτικής του Ομίλου και των αειφόρων δράσεων, είναι η συνεισφορά στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και συμπεριφοράς με στόχο την ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και τη βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται την τοπική παράδοση και τις ανάγκες των ανθρώπων.