Η ξενοδοχειακή βιομηχανία της Ευρώπης ανέφερε θετικά αποτελέσματα στις τρεις βασικές μετρήσεις απόδοσης κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα του 2020 συγκριτικά με τον αντίστοιχο του περσινού έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της STR.

 • Η Βουδαπέστη φτάνει επίπεδα ρεκόρ στη μέση τιμή δωματίου (ADR) και έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) για τον Ιανουάριο 2020
 • Το Παρίσι καταγράφει ρεκόρ τον Ιανουάριο στην πληρότητα με τη βοήθεια της ζήτησης εκδηλώσεων.

Συνολικά, στην Ευρώπη σημειώθηκε αύξηση, τον μήνα Ιανουάριο 2020, συγκριτικά με τον περσινό σε:

 • Πληρότητα: +1.4% to 58.5%
 • Μέση τιμή δωματίου (ADR): +0.5% to EUR101.14
 • Έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR): +1.8% to EUR59.18

Σε εθνικό επίπεδο, οι διαφορές Ιανουαρίου 2020 και Ιανουαρίου 2019 ήταν αξιοσημείωτες στην Βουδαπέστη και το Παρίσι που σημειώθηκαν αυξήσεις στους βασικούς δείκτες απόδοσης.

Συγκεκριμένα στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία:

 • Πληρότητα: +8.7% to 59.0%
 • Μέση τιμή δωματίου (ADR): +18.1% to HUF26,672.01
 • Έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR): +28.4% to HUF15,735.94

Τα απόλυτα επίπεδα ADR και RevPAR ήταν τα υψηλότερα για κάθε Ιανουάριο στη βάση δεδομένων STR της Βουδαπέστης. Η επίδοση στηρίχθηκε από τη διψήφια αύξηση της ζήτησης (+ 11,5%) και τις θετικές για την αγορά συγκρίσεις ADR και RevPAR για τις 31 ημέρες τον Ιανουάριο.

Όσον αφορά το Παρίσι, Γαλλία, οι αυξήσεις ήταν σε:

 • Πληρότητα: +8.7% to 70.8%
 • Μέση τιμή δωματίου (ADR): +6.4% to EUR206.98
 • Έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR): +15.7% to EUR146.48

Το απόλυτο επίπεδο πληρότητας ήταν το υψηλότερο για κάθε Ιανουάριο στη βάση δεδομένων STR του Παρισιού, ενώ το επίπεδο ADR ήταν το υψηλότερο για τον Ιανουάριο από το 2013. Οι αναλυτές της STR αναφέρουν ότι η Γαλλόφωνη Πνευμονολογική Διάσκεψη (24-26 Ιανουαρίου), η οποία προσελκύει περισσότερους από 5.000 συμμετέχοντες, βοήθησε στην αύξηση του RevPAR κατά διψήφιο ποσοστό.

Πηγή: STR