Με το διεθνώς αναγνωρισμένο βραβείο αειφορίας, βραβεύτηκε για άλλη μια συνεχόμενη διετία το Cactus Royal Spa & Resort ιδιοκτησίας κ. Νίκου Χαλκιαδάκη.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση καθώς τα αυστηρά κριτήρια που απαιτούνται αφορούν σημαντικούς  τομείς  λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας.

Η δέσμευση στην αειφορία περιλαμβάνει:

  • Την προστασία του περιβάλλοντος
  • Την προστασία της τοπικής κουλτούρας και κληρονομιάς
  • Τον σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων
  • Την στήριξη της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών επιχειρήσεων
  • Τον σεβασμό στην τοπική κοινωνία, στους πολίτες της και το σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποδεικνύει το σύνολο των πρακτικών που εδώ και χρόνια εφαρμόζουν τα Cactus Hotels στο πλαίσιο των πολιτικών που έχει θεσπίσει η επιχείρηση.