Η επιχείρηση Θεόφιλος Χαλκιαδάκης Α.Ε. ιδρύθηκε το 1980 από τον αείμνηστο Θεόφιλο Χαλκιαδάκη ως τουριστική μονάδα φιλοξενίας έχοντας στην κατοχή της μόλις 27 δωμάτια. Η ιδέα, οι στόχοι και το όραμα έγιναν γενεσιουργό δύναμη για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της καθώς σήμερα η επιχείρηση απαρτίζεται από μια οικογένεια καταλυμάτων με το διακριτικό τίτλο Cactus Hotels δυναμικότητας 740 δωματίων διαφορετικών κατηγοριών.

Πυρήνας της φιλοσοφίας της επιχείρησης είναι η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης. Η επιχείρηση αναγνωρίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προερχόμενο από αειφόρες στρατηγικές και έτσι ισορροπεί την επιτυχία ανάμεσα στο κέρδος, τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την ευημερία της κοινωνίας.

Η απόκτηση μιας σειράς βραβείων καθώς και πιστοποιήσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα, είναι και η απόδειξη της περιβαλλοντικής δέσμευσης των Cactus Hotels (ISO 14001, Travelife, Green Key, TUI Umwelt, Environmental Award 2016, Waste & Recycling Award 2017, Best Greek Sustainable Hotel 2017..).

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι αναμφίβολα ο ταχύτερος, ο οικονομικότερος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα καθώς και για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εξαιτίας της χρήσης τους.

Στόχος μας η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας χωρίς να επηρεάζονται οι συνθήκες άνεσης των επισκεπτών με απώτερο στόχο εξοικονόμηση χρηματικών πόρων σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος.

 • Ερευνούμε και αξιολογούμε εναλλακτικές λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας

 • Χρήση της χαμηλής ενεργειακής τεχνολογίας

 • Πλάνο αντικατάστασης παλιού εξοπλισμού

 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ορθής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας

 • Εφαρμογή πολιτικής wash on demand

 • Αλλαγή κλινοσκεπασμάτων όταν απαιτείται

 • Χρήση συστήματος διαχείρισης ενέργειας για να υπάρχει έλεγχος των συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού και φωτισμού στα δωμάτια επισκεπτών

 • Έλεγχος για τις ηλεκτρικές συσκευές στα άδεια δωμάτια

Η εξοικονόμηση νερού και η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων κυρίως όμως η καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας αναφορικά με τη διαχείριση του νερού αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η χρήση νερού αποτελεί μια πολύ σημαντική περιβαλλοντική πτυχή και γι αυτό προσπαθούμε κάθε έτος να είμαστε συνεπείς απέναντι στην υποχρέωση μας στο περιβάλλον.

 • Τοποθέτηση συσκευών ελέγχου ροής για την ορθολογική χρήση του νερού

 • Εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τη σωστή διαχείριση του νερού

 • Καλλιέργεια συγκεκριμένων ειδών φυτών που είναι εναρμονισμένα με τις τοπικές κλιματικές αλλαγές

 • Άρδευση του πρασίνου με τη μέθοδο στάγδην

 • Τοποθέτηση και ύπαρξη ειδών υγιεινής με επιτρεπόμενες ποσότητες κατανάλωσης νερού ( τουαλέτες, ντους, βρύσες με χαμηλή ροή νερού)

 • Πολιτική re use για πετσέτες και κλινοσκεπάσματα στα δωμάτια

 • Πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων από εξωτερικό συνεργάτη

 • Σωστός έλεγχος και συντήρηση της πισίνας

 • Συνεχής έλεγχος για επιδιόρθωση διαρροών

Η σωστή διαχείριση των αποβλήτων με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας, προσωπικό και πελάτες καθώς η ορθολογική διαχείριση αυτών αφενός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της βιώσιμης ανάπτυξης και αφετέρου ελαχιστοποιεί τις δυσμενείς επιπτώσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον. Η ανακύκλωση είναι μία διαδικασία που εφαρμόζεται στο ξενοδοχείο σε όλα τα τμήματα αυτού και αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας του.

 • Περιορισμός των υλικών συσκευασίας με αγορά προϊόντων μεγαλύτερης συσκευασίας

 • Διαχείριση αποβλήτων – ανακύκλωση (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, τόνερ, καμένο λάδι κλπ)

 • Σωστή διαχείριση ποσότητας φαγητού αναλογικά με τον αριθμό των πελατών

 • Χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων αντί χαρτιού για επαγγελματικό σκοπό

 • Εκπαίδευση προσωπικού για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση

 • Εφαρμογή σε εστιατόριο και κουζίνα της μεθόδου F.I.F.O.

 • Ελαχιστοποίηση προϊόντων μιας χρήσης

 • Χρήση στα μπάνια των δωματίων διανεμητές σαπουνιού

 • Περιορισμός της χρήσης πλαστικών σάκων μιας χρήσης

 • Ενημέρωση των επισκεπτών για περιβαλλοντικά θέματα και για το πρόγραμμα ανακύκλωσης που εφαρμόζεται στο ξενοδοχείο μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης το οποίο έχει θεσπίσει η ομάδα διασφάλισης ποιότητας και τηρείται πιστά από όλο το προσωπικό καθώς και οι πρωτοβουλίες περιβαλλοντικού χαρακτήρα καθιστούν δίκαια τα Cactus Hotels Spa & Resorts βιώσιμη επιχείρηση με έντονη πράσινη επιχειρηματικότητα.