Η βιομηχανία εστιατορίων είναι απίστευτα ευπροσάρμοστη. Κάθε χρόνο, οι εστιάτορες συνεχίζουν να βρίσκουν καινοτόμους τρόπους για τη βελτίωση των εμπειριών για τους πελάτες τους, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι επανεξετάζουν τις υπηρεσίες τους.

Η ασφάλεια ήταν πάντα προτεραιότητα στη βιομηχανία εστιατορίων, αλλά η εστίαση στην ασφάλεια έγινε ακόμη πιο σημαντική κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η ανέπαφη τεχνολογία θα είναι μια βασική επένδυση το 2021, καθώς τα εστιατόρια αναζητούν τρόπους για να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών και να πληρούν τις μεταβαλλόμενες οδηγίες ασφαλείας.

Οι επιλογές παραγγελίας και πληρωμής χωρίς επαφή, όπως πληρωμές χωρίς επαφή και ψηφιακά μενού και κωδικοί QR, θα γίνουν πιο συνηθισμένες. Περίπου τα τρία τέταρτα των εστιατορίων (76%) σχεδιάζουν να προσφέρουν τεχνολογία χωρίς επαφή το 2021, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας πληρωμής χωρίς επαφή.

Έρχονται οι πιο άμεσες παραγγελίες

Περισσότεροι εστιάτορες θέλουν να αναλάβουν την ηλεκτρονική παραγγελία και παράδοση τους το 2021 και να μειώσουν την εξάρτηση από τρίτους. Ο λόγος είναι απλός: Θέλουν να ελέγχουν την εμπειρία των πελατών από άκρο σε άκρο.

Οι καταναλωτές θέλουν επίσης να παραλείψουν τους μεσάζοντες, με το 67% να δηλώνει ότι θα προτιμούσε να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο ή την εφαρμογή ενός εστιατορίου για παράδοση φαγητού και όχι μια εφαρμογή τρίτου μέρους. Ο κύριος λόγος που το κάνουν είναι να υποστηρίξουν το εστιατόριο άμεσα.

Λαμβάνοντας πιο άμεσες παραγγελίες, οι επιχειρήσεις θα έχουν περισσότερο έλεγχο στην εμπλοκή των πελατών. Θα έχουν πρόσβαση σε κεντρικά δεδομένα πελατών, επιτρέποντάς τους να παρέχουν καλύτερα προγράμματα μάρκετινγκ και αφοσίωσης.

Πηγή: squareup.com