Οι βασικές ξενοδοχειακές αγορές της Ευρώπης ανέφεραν βελτίωση από μήνα σε μήνα στο μικτό λειτουργικό κέρδος ανά διαθέσιμο δωμάτιο (GOPPAR), σύμφωνα με την ανακοίνωση στοιχείων P&L του Φεβρουαρίου 2023 της STR.

Το GOPPAR του Λονδίνου τον Φεβρουάριο έφτασε τα 65,55 δολάρια ΗΠΑ, που ήταν το 83% του συγκρίσιμου προ πανδημίας. Τον Ιανουάριο, η αγορά ανέφερε το GOPPAR στα 42,06 $ ΗΠΑ, που ήταν 65% του επιπέδου του 2019.

Ακολούθησε το Άμστερνταμ με GOPPAR 35,98 δολαρίων ΗΠΑ, που ήταν το 74% του συγκρίσιμου του 2019 αφού έφτασε μόλις το 7% τον Ιανουάριο όταν χρησιμοποιήθηκε η ίδια σύγκριση. Ο GOPPAR του Βερολίνου ήταν 21% του συγκρίσιμου του 2019, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση από μήνα σε μήνα από τα αρνητικά επίπεδα τον Ιανουάριο.

Βασικές μετρήσεις κερδοφορίας:

TRevPAR – Συνολικά έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο
GOPPAR – Μικτό λειτουργικό κέρδος ανά διαθέσιμο δωμάτιο
EBITDA – Κέρδη προ τόκων, φόρου εισοδήματος, αποσβέσεων και αποσβέσεων
LPAR – Συνολικό κόστος εργασίας ανά διαθέσιμο δωμάτιο