Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία των διαδικτυακών αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν τη χρονική περίοδο Δεκέμβριος 2022 – Φεβρουάριος 2023, μια περίοδο που ένα τμήμα ταξιδιωτών ξεκινούν και κάνουν τον προγραμματισμό τους για την φετινή τουριστική σεζόν, έχει ιδιαίτερη σημασία να παρακολουθήσουμε πώς διαμορφώνεται το ενδιαφέρον ταξιδιωτικής ζήτησης για διαμονή στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Σητείας ανά προορισμό και ανά χώρα προέλευσης.

 

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ταξιδιώτες στο πλαίσιο της έρευνας και προετοιμασίας του ταξιδιού τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η διαδικτυακή έρευνα / αναζήτηση για διαμονή.

Για τους σκοπούς της έρευνας μελετήθηκαν οι επιμέρους προορισμοί: Σητεία, Παλαίκαστρο, Μακρύ Γιαλός, και Ζάκρος.

Αναλυτικά:

Top 10 Χωρών Προέλευσης αναζητήσεων για διαμονή στη Σητεία

1. Γερμανία
2. Γαλλία
3. Αυστρία
4. Ηνωμένο Βασίλειο
5. Δανία
6. Ιταλία
7. ΗΠΑ
8. Ολλανδία
9. Ελβετία
10. Βέλγιο

Σύντομο σχόλιο: Η Αυστρία και η Δανία παρουσίασαν υψηλότερη ζήτηση και για το λόγο αυτό ανέβηκαν στην κατάταξη στις τοπ χώρες.

 

Top 10 Χωρών Προέλευσης αναζητήσεων για διαμονή στο Παλαίκαστρο

1. Γερμανία
2. Ιταλία
3. Γαλλία
4. Ηνωμένο Βασίλειο
5. Αυστρία
6. Ελβετία
7. ΗΠΑ
8. Ολλανδία
9. Βέλγιο
10. Ισπανία

Σύντομο σχόλιο: Η Ιταλία και οι ΗΠΑ παρουσίασαν υψηλότερη ζήτηση και για το λόγο αυτό ανέβηκαν στην κατάταξη στις τοπ χώρες.

Top 10 Χωρών Προέλευσης αναζητήσεων για διαμονή στο Μακρύ Γιαλό

1. Γερμανια
2. Πολωνία
3. Σουηδια
4. Αυστρία
5. Γαλλία
6. Νορβηγία
7. Δανία
8. Φινλανδια
9. Ελβετία
10. Ηνωμένο Βασίλειο

Σύντομο σχόλιο: Η Σουηδία, η Γαλλία και η Ελβετία παρουσίασαν υψηλότερη ζήτηση και για το λόγο αυτό ανέβηκαν στην κατάταξη στις τοπ χώρες.

Top 10 Χωρών Προέλευσης αναζητήσεων για διαμονή στη Ζάκρο

1. Γερμανία
2. Γαλλία
3. Ηνωμένο Βασίλειο
4. Αυστρία
5. Ολλανδία
6. Ιταλία
7. Δανία
8. Ελβετία
9. ΗΠΑ
10. Βέλγιο

Σύντομο σχόλιο: Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστρία παρουσίασαν υψηλότερη ζήτηση και για το λόγο αυτό ανέβηκαν στην κατάταξη στις τοπ χώρες. Υψηλό ενδιαφέρον για το τελευταίο μήνα έδειξε και η Δανία που έφτασε στην έβδομη θέση της κατάταξης.

Όπως δήλωσε ο Σταύρος Κεφάλας, υπεύθυνος της εταιρείας Tourix, “Τα δεδομένα και η κατάλληλη επεξεργασία και μελέτη τους είναι ένα εργαλείο στρατηγικού τουριστικού μάρκετινγκ που αξιοποιεί ο δήμος Σητείας για την ανάλυση της παρούσας κατάστασης στον προορισμό, της αποτύπωσης τάσεων και των αναγκών των ταξιδιωτών, στο πλαίσιο της καλύτερης λήψης αποφάσεων σε σχέση με την τουριστική του ανάπτυξη, αποτελώντας έναν από τους πρωτοπόρους δήμους σε επίπεδο Ελλάδας στον τομέα αυτό.”

Σχετικά με την έρευνα:

Η έρευνα βασίζεται στον όγκο αναζητήσεων που συλλέχθηκε χρησιμοποιώντας όρους αναζητήσεων που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη διαμονή στην ευρύτερη περιοχή της Σητείας. Σκοπός της έρευνας της Tourix είναι η αξιοποίηση και ανάλυση δεδομένων για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε σχέση με τις τάσεις της ταξιδιωτικής ζήτησης για τον προορισμό της Σητείας.