«Μετά την διοργάνωση της εκδήλωσης , από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (στο Πνευματικό Κέντρο στις 22/11/2017), με θέμα το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, θεωρήσαμε σαν Ένωση Ξενοδόχων Αρκαδίων (Δήμου Ζακύνθου), επιτακτική ανάγκη, να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις, χωρίς να αποκλίνουμε από το στόχο του προ-συνεδρίου, για τη προστασία του περιβάλλοντος και την τοπική μας ανάπτυξη»,επισημαίνει ο Πρόεδρος της Ένωσης Θεόδωρος Κολποδίνος.

«Τα προβλήματα είναι κοινά και άλυτα όπως κοινοί θα πρέπει να είναι και οι στόχοι κάθε φορέα του τόπου μας. Με γνώμονα λοιπόν πάντα, το σεβασμό και τη προστασία προς το περιβάλλον η στρατηγική ανάπτυξη, θεωρούμε ότι θα πρέπει να κινηθεί σε 3 διαφορετικούς άξονες», ανέφερει.

Ειδικότερα:

Α. -Βελτίωση γενικών υποδομών
-Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων
-Ολοκληρωμένη εφαρμογή ανακύκλωσης στην πηγή
-Επέκταση του βιολογικού
-Δημιουργία αποχετευτικών δικτύων στις τουριστικές περιοχές

Β. Προστασία και ανάδειξη προστατευόμενων ζώων
Η κατασκευή ενυδρείου και ανάδειξη χελώνας και λοιπών προστατευόμενων ζώων αυτών, έχει τεράστια σημασία για την προβολή του φυσικού , ζωικού και υδάτινου πλούτου καθώς και για την έλξη επισκεπτών στη Ζάκυνθο, με τεράστιες προοπτικές για τη τοπική μας οικονομία

Γ. -Εφαρμογή τεχνολογιών και καινοτόμων προσεγγίσεων στη πρωτογενή παραγωγή:
-Αξιοποίηση της γεωθερμίας για γεωργική χρήση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας –νέες τεχνολογίες
-Καινοτόμες εφαρμογές στη παραγωγική διαδικασία
-Πιστοποίηση-σήμανση τοπικών παραγόμενων προϊόντων
-Διασφάλιση ποιότητας και αξίας στα αγροτικά προϊόντα

«Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω ,υπάρχουν ευρωπαϊκά κοινοτικά , επιδοτούμενα προγράμματα και πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα μέσα που διατίθενται στην Ε.Ε., χωρίς να επιβαρύνουμε την οικονομία μας»,
 προσθέτει.