Το ξενοδοχείο TUI Magic Life Candia Maris στην Αμμουδάρα Κρήτης, πέρασε επιτυχώς όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια ένταξης και πιστοποίησης του Προτύπου «We do local».

Κατόπιν της επιτόπιας επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε από το Φορέα Πιστοποίησης Cosmocert, το ξενοδοχείο κατάφερε να συγκεντρώσει 865/1000 βαθμούς και να διακριθεί για τις ενέργειες που πράττει για την ανάδειξη της ιδιαίτερης ελληνικής φιλοξενίας στους πελάτες του, την προώθηση του τοπικού πολιτισμού και της γαστρονομίας, τη στήριξη της τοπικής παραγωγής και οικονομίας αλλά και τη συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Το TUI Magic Life Candia Maris, λειτουργώντας με βάση τη φιλοσοφία του «We do local», πιστοποιήθηκε για το σύνολο των ενεργειών που πράττει με σκοπό τη στήριξη και προβολή της Κρήτης. Με αυτό τον τρόπο επιβραβεύτηκε για τις υπηρεσίες του μέσω του ενιαίου σήματος το «We do local», λαμβάνοντας ένα επιπλέον μετρήσιμο εργαλείο προώθησης.